Site announcements

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ

 
นายชด นิตศิริ ครูชำนาญการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
โดย ชด นิตศิริ - อังคาร, 27 พฤศจิกายน 2018, 10:23AM
 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ

งานเปิดบ้านวิชาการ วชช.สงขลา ครั้งที่ 4

(วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม นำความรู้)

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561

ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.sk-cc.ac.th/