Site announcements

ข่าวประชาสัมพันธ์ วชช.สงขลาเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมวิชาการ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 มกราคม 2562

 
นายชด นิตศิริ ครูชำนาญการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ วชช.สงขลาเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมวิชาการ สร้างงานสร้างอาชีพ ครั้งที่ 7 วันที่ 19-20 มกราคม 2562
โดย ชด นิตศิริ - อังคาร, 15 มกราคม 2019, 9:54AM